سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
 
نویسنده : حسین شجاعی
تاریخ : دوشنبه 92/3/13
نظر

                                                                                      کلمات قصار امام خمینی رحمة الله علیه             

کلمات قصار امام خمینی(رحمة الله علیه)ادای تکلیف
مهم برای ما این است که ما به تکلیفمان عمل بکنیم.
نباید نگران باشیم که مبادا شکست بخوریم، باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم .
تکالیف الهی امانات حق هستند.
ما به وظیفه‏مان عمل می‏کنیم، و خدای تبارک و تعالی از ما بیشتر از آنچه قدرت داریم نمی‏خواهد.
اگر ما به تکلیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است عمل بکنیم، باکی از این نداریم که شکست بخوریم.
کشته بشویم تکلیف را عمل کردیم، بکشیم هم تکلیف را عمل کردیم.
ما می‏خواهیم اسلام را حفظ بکنیم، با کناره‏گیری نمی‏شود حفظ کرد. خیال نکنید که با کناره‏گیری تکلیف از شما سلب می‏شود، تکلیف دو چندان است.
همه ما، مأمور به ادای تکلیف و وظیفه‏ایم، نه مأمور به نتیجه.

ادامه مطلب...

نویسنده : حسین شجاعی
تاریخ : دوشنبه 92/3/13
نظر

                                                                                      کلمات قصار امام خمینی رحمة الله علیه             

کلمات قصار امام خمینی(رحمة الله علیه) _
قسمت اول
 

ادای تکلیف
مهم برای ما این است که ما به تکلیفمان عمل بکنیم.
نباید نگران باشیم که مبادا شکست بخوریم، باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم .
تکالیف الهی امانات حق هستند.
ما به وظیفه‏مان عمل می‏کنیم، و خدای تبارک و تعالی از ما بیشتر از آنچه قدرت داریم نمی‏خواهد.
اگر ما به تکلیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است عمل بکنیم، باکی از این نداریم که شکست بخوریم.
کشته بشویم تکلیف را عمل کردیم، بکشیم هم تکلیف را عمل کردیم.
ما می‏خواهیم اسلام را حفظ بکنیم، با کناره‏گیری نمی‏شود حفظ کرد. خیال نکنید که با کناره‏گیری تکلیف از شما سلب می‏شود، تکلیف دو چندان است.
همه ما، مأمور به ادای تکلیف و وظیفه‏ایم، نه مأمور به نتیجه.  

ادامه مطلب...

 
 
 
Theme-Designer.Comtd width=td width= Theme-Designer.Com