سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
 
نویسنده : حسین شجاعی
تاریخ : دوشنبه 92/3/13
نظر

 

                                                                            کلمات قصار امام خمینی رحمة الله علیه
 

کلمات قصار امام خمینی(رحمة الله علیه) _قسمت دوم 

 

رهبری امام خمینی
اگر به من بگویند خدمتگزار ، بهتر از این است که بگویند رهبر رهبری مطرح‏نیست ، خدمتگزاری مطرح است ، اسلام ما را موظف کرده که خدمت کنیم .
در اسلام و پیش من رهبری مطرح نیست ، برادری مطرح است .
من با مردم ایران برادر هستم ، و خود را خادم و سرباز آنان می‏دانم .
من از خدای تبارک و تعالی توفیق همه را می‏خواهم . من از بیرون آمده‏ام که‏خدمت به شما بکنم. من خادم شما هستم ، من خادم ملت‏شما هستم .
من آمده‏ام تا پیوند خدمتگزاری خودم را به شما عزیزان عرضه کنم ، که تاحیات دارم خدمتگزار همه هستم، خدمتگزار ملتهای اسلامی ، خدمتگزار ملت بزرگ‏ایران ، خدمتگزار دانشگاهیان و روحانیان ، خدمتگزار همه قشرهای کشور و همه‏قشرهای کشورهای اسلامی و همه مستضعفین جهان .
این جانب که یک نفر از خدمتگزاران علمای اعلام و ملت اسلام هستم ، در مواقع‏خطیر و برای مصالح بزرگ اسلامی ، حاضرم برای کوچکترین افراد تواضع و کوچکی‏کنم ، تا چه رسد به علمای و مراجع عظام - کثر الله امثالهم - .
من دعاگوی همه شما هستم و خدمتگزار همه ملت . و من امیدوارم که بتوانم این‏خدمتم را تمام کنم ،.


خمینی دست‏یکایک شما را می‏بوسد و به یکایک شما احترام می‏گذارد و یکایک‏شما را رهبر خودش می‏داند ، که بارها گفته‏ام من با شما یکی هستم .
من آمده‏ام که بزرگواری شما را حفظ کنم من آمده‏ام که دشمنهای شما را زمین‏بزنم .
من احتیاج به کمک مالی ندارم . من با شاه ، با یک قلم و چند صفحه کاغذمبارزه می‏کنم و اگر یک وقت محتاج به کمکی باشم ملت من به من کمک خواهدکرد .
پیش من مکان معینی مطرح نیست ، عمل به تکلیف الهی مطرح است ، مصالح‏عالیه اسلام و مسلمین مطرح است .
برای من مکان مطرح نیست، آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است هر جابهتر این مبارزه صورت بگیرد ، آن جا خواهم بود .
من اکنون قلب خود را برای سرنیزه‏های مامورین شما حاضر کرده‏ام ، ولی برای‏قبول زورگوییها و خضوع در مقابل جبارهای شما حاضر نخواهم کرد .
من برای چند روز زندگی با عار و ننگ ارزشی قائل نیستم .
خمینی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد .
اگر خمینی هم با شما سازش کند ، ملت اسلام با شما سازش نمی‏کند .
ملت ایران باید بداند که من در کنار آنان ، تا آخرین نفس برای حفظ قوانین‏اسلام و مصالح مملکت به مبارزه خود ادامه می‏دهم .
خدا می‏داند که شخصا برای خود ذره‏ای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم اگرتخلفی از من هم سر زد ، مهیای مؤاخذه‏ام .
امیدوارم که خمینی از راه مستقیم اسلام ، که مبارزه با قدرتهای ستمگر است‏هیچ گاه منحرف نشود.
آنهایی که شناخته‏اند ،می‏دانند که من آنی که باید انجام بدهم تحت تاثیرواقع نمی‏شوم ، انجام می‏دهم .
من بارها اعلام کرده‏ام که با هیچ کس ، در هر مرتبه‏ای که باشد عقد اخوت‏نبسته‏ام چهارچوب دوستی من ، در درستی راه هر فرد نهفته است .
من اعلام می‏کنم که هر کس به من نسبت بدهد مطلبی را که بر خلاف دستورات‏اسلامی است ، دروغ گفته است .
اگر من یک وقتی دیدم که مصلحت اسلام اقتضا می‏کند که یک حرفی بزنم ،می‏زنم و دنبالش راه می‏افتم، و از هیچ چیز نمی‏ترسم - بحمد الله تعالی - والله تا حالا نترسیده‏ام ،آن روز هم که می‏بردنم ، آنها می‏ترسیدند ، من آنها راتسلی می‏دادم که نترسید .
من از آن آدمها نیستم که یک حکمی اگر کردم ، بنشینم چرت بزنم که این حکم‏خودش برود من راه می‏افتم دنبالش .
من پاپ نیستم که فقط روزهای یک‏شنبه مراسمی انجام دهم ، و بقیه اوقات‏برای خودم سلطانی باشم و به امور دیگر کاری نداشته باشم .
من دست از کار خودم برداشتم که طلبگی بود و آمدم این جا ، برای این که ما یک حکومت صالح نداشتیم ، و یک قدرت صالحه در کار نبود .
من دست برادری دراز می‏کنم به تمام ملتهای اسلام ، به تمام مسلمین دنیا ، درشرق و غرب عالم هر چه مسلم هستند .
من دست عموم ملت اسلام و آزادیخواهان جهان را ، در راه قطع ریشه استعمار واستعمارگران ، استقلال ممالک اسلامی و گسستن زنجیره‏های اسارت ، می‏فشارم .
من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله‏بار مبارزه را بر دوش‏گرفته‏اند ، و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده‏اند ، می‏بوسم‏و سلام و درودهای خالصانه‏خود را به همه غنچه‏های آزادی و کمال نثار می‏کنم .
من در این آخر عمر ، متواضعانه دست‏خود را به طرف تمام گروههایی‏که برای برپایی اسلام و احکام آن ، که تنها راه سعادت و ضامن استقلال وآزادی ایران از استعمار نو و کهنه است ، کوشش و فداکاری می‏کنند دراز می‏کنم‏و از همه استمداد می‏نمایم .
این جانب با تمام طاقت ، در حصول وحدت همه اقشار ملت مسلمان کوشش‏کرده و می‏کنم .
من به شما ملت ایران سفارش می‏کنم که اگر در روزنامه‏ای ، در مطبوعاتی ، درجای دیگری به من سب بکنند، فحش بدهند ، کسی حق ندارد که یک کلمه بگوید .
من تحریم کردم بر شما جوابگویی را برای این که توطئه است ، توطئه‏ها را باسکوت خنثی کنید و اگر چنانچه توطئه زیاد شد با مشت‏خنثی می‏کنیم .
من گرچه فرزند عزیزی را که پاره تنم بود از دست دادم ، لکن مفتخرم که چنین‏فرزندان فداکاری در اسلام وجود داشت و دارد .
من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می‏خورم ، و از خدا می‏خواهم تا بابسیجیان محشورم گرداند ، چرا که در این دنیا افتخارم این است که خودبسیجی‏ام .
خون و جان ناقابل خویش را برای ادای واجب حق و فریضه دفاع از مسلمانان‏آماده نموده‏ام ، و در انتظار فوز عظیم شهادتم .
من وقتی مطالعه روحیه مردان و زنان جوان از دست داده را می‏کنم که‏شجاعانه در مقابل مصائب ایستادگی کرده و می‏کنند ، برای خود احساس شرمندگی‏می‏کنم .
هم برادرهای ما و هم خواهرهای ما ، همه سربازهای اسلام هستیم . و من‏امیدوارم که در آن کتابی که بناست اسم سربازها را بنویسند ، اسم ماها را هم‏به نام سرباز بنویسند .
من امیدوارم به فوز احدی الحسینین نایل شوم ، یا پیشرفت مقصود و اقامه‏یا شهادت در راه آن که راه حق است . عدل و حق ،
قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی یکی و تنها هم‏بماند ، به راه خدا که راه مبارزه با کفر و ظلم و شکر و بت‏پرستی است ادامه‏می‏دهد ، و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام ، این پابرهنه‏های مغضوب‏دیکتاتورها ، خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانی که بر ستم وظلم خویش اصرار می‏نمایند سلب خواهد کرد .
هیهات که خمینی در برابر تجاوز دیوسیرتان و مشرکان و کافران به حریم قرآن‏کریم و عترت رسول خدا و امت محمد - صلی الله علیه و آله - و پیروان‏ابراهیم حنیف ، ساکت و آرام بماند ، و یا نظاره‏گر صحنه‏های ذلت و حقارت‏مسلمانان باشد .
نهضت ما قائم به شخص نیست ، نهضت ما همگانی است ، همه ملت رهبرند ،همه بیدار شده‏اند .

سازمانهای بین‏المللی و حقوق بشر
ما در عصری هستیم که جنایتکاران به جای توبیخ و تادیب، تحسین و تاییدمی‏شوند.

این سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر به جای این که ظالم را محکوم کنند، مظلومهارا محکوم می‏کنند.

این دستگاههایی که برای حقوق بشر درست کردند، تمام دستگاههایی است که‏برای چپاول بشر است.
این همه جنایت می‏کنند، این همه کشورها را به خون می‏کشند، و ادعا می‏کنند که‏ما نمی‏توانیم ببینیم که حقوق بشر از بین می‏رود.
ما می‏خواهیم مطابق اعلامیه حقوق بشر عمل بکنیم، ما می‏خواهیم آزاد باشیم، مادر مملکتمان استقلال می‏خواهیم، آزادی می‏خواهیم.
این ملت و هر ملتی حق دارد خودش تعیین کند سرنوشت‏خودش را، این از حقوق‏بشر است که در اعلامیه حقوق بشر هم هست.
اینها از حقوق بشر صحبت می‏کنند و بر خلاف آن بشر عمل می‏کنند اسلام هم‏حقوق بشر را محترم می‏شمارد و هم عمل می‏کند.

سپاه پاسداران
نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بحق از بزرگترین سنگرهای دفاع از ارزشهای الهی نظام ما بوده و خواهد بود.
ای کاش من هم یک پاسدار بودم.
شما آینه مجسم مظلومیتها و رشادتهای این ملت بزرگ در صحنه نبرد، و تاریخ مصور انقلابید.
روز مبارک سوم شعبان‏المعظم روز پاسدار است، و روز تحقق پاسداری از اسلام،از حقیقت، از مکتب‏الهی روز تولد بزرگ پاسداری که با خون خود و فرزندان و اصحابش مکتب را زنده کرد.
ای پاسدارهای عزیز! و ای سربازهای اسلام! در هر جا هستید از خودتان هم پاسداری کنید، تا به پیروزی بر نفس خودتان و پیروزی بر همه شیاطین نایل شوید.
درود بر پاسداران اسلام‏که با خون خود و مشتهای گره‏کرده خویش انقلاب اسلامی را به ثمر رساندند.
اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
من سپاه پاسداران را بسیار عزیز و گرامی می‏دارم، چشم من به شماست، شما هیچ سابقه‏ای جز سابقه اسلامی ندارید.
من از سپاه راضی هستم و به هیچ وجه نظرم از شما برنمی‏گردد.
شما یادگاران و همسنگران فرماندهان و مسئولان و بیداردلانی بوده‏اید که امروز در قرارگاه محضر حق ماوا گزیده‏اند.


شهادت و شهید
شهادت عزت ابدی است .
شهادت فخر اولیا بوده است و فخر ما .
هراس ، آن دارد که شهادت مکتب او نیست .
شهادت رمز پیروزی است .
ملتی که شهادت را آرزو دارد پیروز است .
شما چه در دنیا پیروز بشوید یا به شهادت برسید ، پیروزمندید .
شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .
شهادت برای ما فیض عظیمی است .
این حس شهادت خواهی و فداکاری بود که یک ملتی ، که هیچ نداشت ، برطاغوت غلبه پیدا کرد .
یک ملتی که زن و مردش برای جانفشانی حاضرند ، و طلب شهادت می‏کنند ، هیچ‏قدرتی با آن نمی‏تواند مقابله کند .
خون شهیدان ما امتداد خون پاک شهیدان کربلاست .
ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است .
یک همچو ملتی که آرزوی شهادت می‏کند ، این ملت دیگر خوف ندارد .
ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند .
ملت ما عاشق شهادت بود ، با عشق به شهادت پیش رفت این نهضت .

ما از خدا هستیم همه ،همه عالم از خداست ، و همه عالم به سوی او بر خواهدگشت . پس چه بهتر که برگشتش اختیاری باشد و انتخابی ، و انسان انتخاب کندشهادت را در راه خدا ،و انسان اختیار کند موت را برای خدا ، و شهادت را برای‏اسلام .

در بستر مردن ، مردن است و چیزی نیست ، لکن در راه خدا رفتن شهادت است وسرفرازی و تحصیل شرافت برای انسان و برای انسانها .
مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگی سیاه است .

چه غافلند دنیا پرستان و بی‏خبران ، که ارزش شهادت را در صحیفه‏های طبیعت‏جستجو می‏کنند ، و وصف آن را در سروده‏ها و حماسه‏ها و شعرها می‏جویند ، و درکشف آن از هنر تخیل و کتاب تعقل مدد می‏خواهند ، و حاشا ! که حل این معما جزبه عشق میسر نگردد .
آنها که شهید شدند، به خدمت‏خودشان و سعادت خودشان و به اجر خودشان‏رسیدند .
شهدای انقلاب بزرگ ، چون شهدای صدر اسلام ، در پیشگاه مقدس ربوبی ارزشمند ،و مورد عنایت‏حق تعالی و اولیای اسلام ارزشمند خواهند بود .
شما پیروزید ، برای این که شهادت را در آغوش می‏گیرید . و آنهایی که ازشهادت و از مردن می‏ترسند ، آنها شکست‏خورده‏اند .

مگر شهادت ارثی نیست که از موالیان ما ، که حیات را عقیده و جهاد می‏دانستندو در راه مکتب پرافتخار اسلام ، با خون خود و جوانان عزیز خود از آن پاسداری‏می‏کردند ، به ملت‏شهید پرور ما رسیده .
به ملت عزیز و توده‏های میلیونی ایران عرض می‏کنم که هیچ انقلابی بدون شهادت خواهی و فداکاری و سختی و گرانی و فشارهای مادی موقت تحقق نیافته .

شهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با سنجشهای بشری و انگیزه‏های‏مادی ارزیابی کرد .
رهبر ما آن طفل دوازده ساله‏ای است که با قلب کوچک خود ، که ارزشش از صدهازبان و قلم ما بزرگتر است ، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن رامنهدم نمود ، و خود نیز شربت‏شهادت نوشید .

سعادت را آنها بردند که آن چیزی را که خدا به آنها داده بود تقدیم کردند ، وما عقب‏مانده آنها هستیم .
بر ماست که با اعتراف به عجز خویش ، از رزمندگان عزیزی که با شهادت طلبیهاو رشادتهایشان از میهن اسلامی خود دفاع نموده ، و با خون پاک خود چراغهایی فراراه آزادی تمام ملتهای در بند برافروختند ، قدردانی نماییم.

گوارا باد بر این شهیدان، لذت انس و همجواری‏شان با انبیای عظام و اولیای‏کرام و شهدای صدر اسلام ، و گواراتر بر آنان باد نعمت رضایت‏حق ، که رضوان من‏الله اکبر.
هان ای شهیدان ! در جوار حق تعالی آسوده خاطر باشید ، که ملت‏شما پیروزی شمارا از دست نخواهد داد .
نمونه‏ترین گواهان صادق و یادگاران عزمها و اراده‏های استوار و آهنین ، شمابندگان مخلص حقید ، که مراتب انقیاد و تعبد خویش را به پیشگاه اقدس حق‏تعالی ، با نثار خون و جان به اثبات رسانیدند .
کشوری که همه بیدار و همه مستعد برای شهادت هستند ، اینها را از چه‏می‏ترسانند
هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنماییهای شیطانی ، برای خدا به جهادبرخیزد ، و خود را فدای هدف کند نه هوا ، و این هنر مردان خداست .

به شما برادران مؤمن عرض می‏کنم ، اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی ازصفحه روزگار محو شویم ، و با خون سرخ ، شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم ،بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق ، و سیاه غرب ، زندگی اشرافی‏مرفه داشته باشیم .
هیچ هراسی به دلتان راه ندهید، که شما پیروزید - ان شاء الله . چه کشته بشویم‏و چه بکشیم حق با ماست . ما اگر کشته هم بشویم در راه حق کشته شدیم و پیروزی‏است ، و اگر بکشیم هم در راه حق است و پیروزی است .

طبع یک انقلاب فداکاری است . لازمه یک انقلاب شهادت و مهیا بودن برای‏شهادت است .
مجاهد فی سبیل‏الله بزرگتر از آن است که گوهر زیبای عمل خود را به عیارزخارف دنیا محک بزند.

دنیا با همه زرق و برق‏ها و اعتباراتش ، به مراتب کوچکتر از آن است که بخواهد پاداش و ترفیع مجاهدان فی سبیل الله گردد .

ما خاکیان محجوب ، یا افلاکیان ، چه دانیم که این ارتزاق عند رب الشهداء چی‏است
ما اگر کشته شویم - ان شاء الله - بهشت می‏رویم ، اگر بکشیم هم به بهشت‏می‏رویم .
کشته بشوید بهشتی هستید ، بکشید هم بهشتی هستید .
ما بکشیم سعادتمندیم ، کشته بشویم هم سعادتمندیم .

وقت آن است که ما که وارثان این خونها هستیم ، و بازماندگان جوانان و شهدای‏به خون خفته هستیم ، از پای ننشینیم تا فداکاری آنان را به ثمر برسانیم .

شهادت یک هدیه‏ای است از جانب خدای تبارک و تعالی برای آن کسانی که لایق‏هستند.

گریه کردن بر شهید زنده نگه‏داشتن نهضت است .

عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد ، یک مساله سیاسی‏است ، یک مساله‏ای است که در پیشبرد انقلاب اثر بسزا دارد ، ما از این‏اجتماعات استفاده می‏کنیم .

قبور شهدا و اجساد و ابدان معلولان ، زبان گویایی است که به عظمت روح جاویدآنان شهادت می‏دهد .
خونهای جوانان ما بر مسلسلها غلبه کرد .
چطور انسان متاثر نباشد از اشخاصی که قدرتمندی خودشان را در خون شهیدان مامی‏بینند
خدمت در بنیاد شهید در راس خدمتهاست .
من شهادت در راه حق و اهداف الهی را افتخار جاودانی می‏دانم.

قدس و فلسطین
بیت‏المقدس مال مسلمین و قبله اول مسلمین است.
همه باید بدانند که هدف دولتهای بزرگ از ایجاد اسرائیل، تنها با اشغال‏فلسطین پایان نمی‏پذیرد، آنها در این نقشه‏اند که - پناه بر خدا - تمامی‏کشورهای عربی را به همان سرنوشت فلسطین دچار کنند.
آیا سران قوم نمی‏دانند و ندیده‏اند که مذاکرات سیاسی با سیاستمداران قدرتمندو جنایتکاران تاریخ،قدس و فلسطین و لبنان را نجات نخواهد داد، و هر روزبر جنایات و ستمگریها افزوده خواهد شد.
ما طرفدار مظلوم هستیم، هر کسی در هر قطبی مظلوم باشد ما طرفدار آنهاهستیم، و فلسطینیها مظلوم هستند و اسرائیلیها به آنها ظلم کرده‏اند، از این‏جهت ما طرفدار آنها هستیم.
ما از مبارزات برادران فسطینی و مردم جنوب لبنان در مقابل اسرائیل غاصب‏کاملا پشتیبانی می‏نماییم.
ملت مسلمان ایران و هیچ مسلمانی و اصولا هیچ آزاده‏ای اسرائیل را به رسمیت‏نمی‏شناسد و ما همواره حامی برادران فلسطینی و عرب خود خواهیم بود.
باید همه بپاخیزیم و اسرائیل را نابود کنیم، و ملت قهرمان فلسطین راجایگزین آن گردانیم.
روز قدس که همجوار شب قدر است، لازم است که در بین مسلمانان احیا شود ومبدا بیداری و هشیاری آنان باشد.
مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند.
این آوای الله‏اکبر است، این همان فریاد ملت ماست که در ایران، شاه راو در بیت‏المقدس، غاصبین را به نومیدی کشاند.
اصولا این تکلیف همه مسلمین است که قدس را آزاد کنند و شر این جرثومه فسادرا از سر بلاد اسلامی قطع کنند.
مساله قدس یک مساله شخصی نیست، و یک مساله مخصوص به یک کشور و یایک مساله مخصوص به مسلمین جهان در عصر حاضر نیست بلکه حادثه‏ای است برای‏موحدین جهان و مؤمنان اعصار گذشته و حال و آینده.
قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد.
روز قدس روز اسلام است.
روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود.
روز قدس یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته‏باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.
روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد.
روز قدس روز حیات اسلام است.
روز قدس که آخرین روزهای شهرالله اعظم است‏سزاوار آن است که همه‏مسلمانان جهان از قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به‏قدرت لایزال الله بپیوندند.

قیام لله
همه چیز در قیام لله است، قیام لله معرفت الله می‏آورد.
وقتی دین خدا را انسان در خطر دید، برای خدا باید قیام کند.
از مرگ نترسید که حیات و ممات به دست خداست.
همه قیام کنید، و برای خدا قیام کنید، قیام فرادی در مقابل شیطانی باطن خودتان، و قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی.
«ان تقوموا لله مثنی و فرادی» اجتماعی و انفرادی قیام لله بکنید، انفرادی برای وصول به معرفت الله، اجتماعی برای وصول به مقاصد الله.
قیام لله شکست ندارد.
اگر ما یک روز اتکای خودمان را از خدا برداشتیم، و روی نفت گذاشتیم، یا روی سلاح گذاشتیم، بدانید که آن روز، روزی است که ما رو به شکست خواهیم رفت.
کوشش کنید که قیام شما، این نهضتی که دارید، نهضت الهی باشد، لله باشد.
تمام قوا در مقابل خدای تبارک و تعالی هیچ است.
ما نمی‏ترسیم، برای اینکه ما برای خدا قیام کردیم.
قیام لله هیچ خسران ندارد، هیچ ضرر توی آن نیست.
قیامی که برای خداست، و نهضتی که بر اساس معنویت و عقیده است عقب نشینی نخواهد کرد.
وابسته کنید خودتان را به آن مبدأ قدرت. قطره‏ها! خودتان را به دریا برسانید.
مبارزه با ظلم و ظلم‏پذیری
برنامه‏ما این است که نه ظلم بکنیم و نه ظلم بشنویم .
نه به کسی ظلم می‏کنیم و نه زیر بار ظلم می‏رویم .
نه ظلم به دیگران می‏کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‏رویم .
ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می‏شود در دو کلمه،لا تظلمون و لا تظلمون .
ما تحت رهبری پیغمبراسلام این دو کلمه را می‏خواهیم اجرا کنیم، نه ظالم باشیم و نه مظلوم.
آن قدر که ظالم ضرر می‏برد از ظلمش، مظلوم از ظلم ظالم آن قدر ضررنمی‏برد.
ملت ما در مقابل حق و عدالک تسلیم است، چنانچه در مقابل ظلم و جورایستاده است.

مسجد
مسجدها را خالی نکنید ، تکلیف است امروز .
مسجد مرکز اجتماع سیاسی است .
مسجد مرکز تبلیغ است .
محراب یعنی مکان حرب ، مکان جنگ ، هم جنگ با شیطان و هم جنگ باطاغوت .
ای ملت ! مسجدهای خودتان را حفظ کنید ، ای روشنفکران ! مسجدها را حفظ کنید ،روشنفکر غربی نباشید ، ای حقوقدانها ! مسجدها را حفظ کنید .
من امروز باید بگویم که تلکیف است برای مسلمانها ، حفظ مساجد .
سعی کنید که مساجد ما به حال مساجد صدر اسلام برگردد ، و توجه داشته باشید که‏عزلت و کناره‏گیری در اسلام نیست .
این مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد ، و مساجد - بحمدالله - اکثرا این طوری‏است .
باید در ماه مبارک ، تربیت و تعلیم به تمام معنا ، در همه بعدهایش ، درمساجد باشد .
حفظ مساجد امروز جزء اموری است که اسلام به او بسته است .
مسجد یک سنگر اسلامی است ، و محراب محل جنگ است .
نهضت را از راه مساجد- که دژهای محکم اسلامند - زنده نگه دارند ، و باشعارهای اسلامی نهضت را پیش برند .

نماز
نماز خوب ، فحشا و منکر را از یک امتی بیرون می‏کند .
بروید سراغ نماز ، احیا کنید این سنت‏سیاسی اسلام را .
نگویید که ما انقلاب کردیم حالا باید هی فریاد بزنیم ! خیر نماز بخوانید ، ازهمه فریادها بالاتر است .
نماز جمعه در راس همه امور است .
نماز جمعه که نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است ، باید هر چه‏شکوهمندتر و پر محتواتر اقامه شود .
اجتماعات خود را ، خصوصا در روز جمعه ، هر چه بیشتر فشرده کنید ، و به مراسم‏و شعایر مذهبی اهمیت دهید .
یکی از برکات این نهضت و انقلاب همین اقامه نماز جمعه‏هاست .
نمازهای جمعه و جماعت ، را با شکوه بجا بیاورید ، و نمازهای غیر جمعه را هم ،که شیطانها از نماز می‏ترسند ، از مسجد می‏ترسند .
از نماز جمعه و جماعت ،که بیانگر سیاسی نماز است ، هر گز غفلت نکنند .
این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است .
خدای تعالی دوست دارد که در وقت ذکر او ، بنده منقطع به سوی او باشد ، ومتضرع و خالص باشد

 

 


 
 
 
Theme-Designer.Comtd width=td width= Theme-Designer.Com